สัปดาห์นี้มีอะไร ปีการศึกษา

     
ภาคต้น ปีการศึกษา 2549
พฤษภาคม 2549
22 - 28 พฤษภาคม 2549
29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2549
มิถุนายน 2549
5 - 13 มิถุนายน 2549
14- 25 มิถุนายน 2549
26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2549
กรกฎาคม 2549
3 - 9 กรกฎาคม 2549
10 - 30 กรกฎาคม 2549
สิงหาคม 2549
31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2549 7 - 14 สิงหาคม 2549 15 - 20 สิงหาคม 2549 21 - 28 สิงหาคม 2549
กันยายน 2549
29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549
4 - 10 กันยายน 2549
11 - 17 กันยายน 2549
18- 24 กันยายน 2549
       
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549
พฤศจิกายน 2549      
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2549
6 - 12 พฤศจิกายน 2549
13 - 19 พฤศจิกายน 2549
20 - 26 พฤศจิกายน 2549
27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2549
ธันวาคม 2549
4 - 11 ธันวาคม 2549
12 - 17 ธันวาคม 2549 18 - 24 ธันวาคม 2549 25 - 31 ธันวาคม 2549
มกราคม 2550      
3 - 7 มกราคม 2550
8 - 14 มกราคม 2550
15 - 21 มกราคม 2550
22 - 28 มกราคม 2550
กุมภาพันธ์ 2550      
5 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2550 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550