bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

 

การประเมินผลการเรียน นักเรียนโครงการการศึกษาพิเศษ

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

ชื่อโครงการ

โครงการการศึกษาพิเศษ 1 (พ.1) : นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการการศึกษาพิเศษ 2 (พ.2) : นักเรียนออทิสติก

โครงการการศึกษาพิเศษ 3 (พ.3) : นักเรียนที่มีวุฒิภาวะไม่สมวัย

 

       คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบชัดเจน

 

 

หมายเหตุ

1. อัตราส่วน คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน ใช้เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ

2. นักเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษ 3 จะมีการยืดหยุ่นเวลาในการเรียนการสอนและ การประเมินผล

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics