bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

 

การบริหารและการดำเนินงาน

 

 

โครงสร้างงานของโรงเรียน

 

    คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบชัดเจน

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

 

    คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูแบบชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ผศ. จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ และคณะ

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

 

 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

web statistics