bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
bg
 

 

วิชาการ

 

 •  
 • บกพร่องทางการเรียนรู้

   

 •  
 • ออทิสติก

   

 •  
 • วุฒิภาวะไม่สมวัย
 •  
 • สมาธิสั้น

   

 •  
 • นานาสาระ

   

     

   

   

   

   

  ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  ตู้ ปณ.1050 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 02-9428800-9 ต่อ 701

   

   

  จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/2552:

  web statistics